Polityka prywatności

 1.  Administratorem danych jest BlueDew Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 11/F8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546208, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5833176671, zwana dalej BlueDew.
 2. BlueDew nie prowadzi sprzedaży osobom trzecim danych osobowych użytkowników swoich serwisów oraz danych osobowych pozyskanych w inny sposób.
 3. Serwisy BlueDew zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Ponieważ nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach, zachęcamy, by każdorazowo zapoznać się z ich polityką prywatności.
 4. Nasze serwisy gromadzą anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Aktualnie dane te analizujemy przy użyciu Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google.
 5. Pliki typu cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i są zbierane wyłącznie do celów statystycznych. Jeżeli użytkownik serwisu internetowego nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, jednak niektóre funkcje serwisów mogą wtedy nie działać poprawnie. W celu skorzystania z możliwości zmiany ustawienia mechanizmów dla cookies, należy skorzystać z informacji zawartych na stronach internetowych odpowiednich przeglądarek internetowych, z których korzysta użytkownik.
 6. Użytkownik kontaktujący się z BlueDew za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, wypełniający kwestionariusz, czy ankietę itp. przekazuje BlueDew swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, w której pracuje lub którą reprezentuje, numer telefonu itp.
 7. Podane w ten sposób dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do następujących celów:
  • odpowiedzi na przesłane pytania/prośby oraz do ewentualnej późniejszej korespondencji,
  • w procesie rekrutacji, po przesłaniu uzupełnionego formularza i/lub CV, czy listu motywacyjnego,
  • wysyłania materiałów informacyjnych, marketingowych i ofert handlowych użytkownikom, którzy zapisali się do newsletter-a lub w inny sposób zostali dodani do bazy subskrybentów BlueDew.
 8. Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z możliwości usunięcia lub modyfikacji tych danych lub wypisania się z bazy subskrybentów poprzez przesłanie pod adres info@bluedew.pl informacji w jakim zakresie należy zmodyfikować lub usunąć te dane.
 9. Korzystając z serwisów internetowych BlueDew lub przekazując swoje dane BlueDew w inny sposób, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszą polityką prywatności i wyraża na nią zgodę.
 10. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, powinien zaprzestać użytkowania serwisów internetowych BlueDew i nie przekazywać swoich danych BlueDew w inny sposób.
 11. BlueDew zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności.
Flow BlueDew

Kontakt

BlueDew Sp. z o.o.

Pin

ul. Małachowskiego 5
80-262 Gdańsk

Pin

ul. Szafarnia 11/F8
80-755 Gdańsk

Formularz kontaktowy  Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności

  Pozostałe usługi

  0Rh+

  konsulting

  OK-interactive

  serwisy internetowe